Formatering af wikisider

Tekst på denne wiki er, som udgangspunkt, skrevet på en måder der ligger tæt op ad hvordan du måske skriver email-beskeder. Denne tekstformateringsstil kaldes MarkDown, og det fungerer sådan her:

Put blanke linjer mellem afsnit.

Du kan *fremhæve* eller **kraftigt fremhæve** tekst ved at putte enkelte eller dobbelte asterisker (stjerner) omkring.

En liste oprettes ved at begynde hver linje med en asterisk:

 • "* dette er min liste"
 • "* et andet emne"

En nummereret liste laves ved at begynde hver linje med et nummer (ethvert nummer kan bruges) efterfulgt af punktum:

 1. "1. første linje"
 2. "2. anden linje"
 3. "2. tredje linje"

En overskrift (eller sektion) angives ved at begynde en linje med et eller flere #-tegn efterfulgt af mellemrum og overskriftsteksten. Antallet af #-tegn styrer overskriftens niveau:

# h1

## h2

### h3

#### h4

##### h5
###### h6

En vandret skillelinje oprettes ved at skrive tre eller flere bindestreger eller stjerner på en linje for sig selv.


Citater angives ved at sætte ">" foran hver linje:

At være eller ikke være, det er spørgsmålet.

En kodeblok skrives ved at indrykke hver linje med eet tabulator-tegn eller 4 mellemrum:

10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10

Du kan henvise til en webadresse (URL) eller email-adresse ved at putte addressen i vinkelklammer: <http://ikiwiki.info>, eller du kan bruge formen [henvisningstekst](adresse)


Udover normal html-formatering med MarkDown, kan du med denne wiki bruge følgende ekstra finesser:

 • Henvise til en anden side på wikien ved at skrive sidenavnet med dobbelte lodrette klammer omkring. Udtrykket [[WikiLink]] henviser til WikiLink.

 • Indsætte smileys og andre anvendelige symboler. :-)

 • Bruge genveje til at henvise til gængse ressourcer.

  [[!wikipedia War_of_1812]]

 • Oprette og udfylde skabeloner for gentagne klumper af parameteriseret wikitekst.

 • Indsæt diverse directiver på en side for at udføre nyttige handlinger. Eksempelvis kan du:

  • Tilføje en indholdsfortegnelse til en side:

  [[!toc ]]

  • Ændre titlen på en side:

  [[!meta title="fuldstændige sidetitel"]]

  • Oprette en blog ved at indlejre et udvalg af sider:

  [[!inline pages="blog/*"]]

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.