Netværk for livet

Netværk for livet er et forum, hvor vi deler vores erfaringer med at finde og bevæge os mod vores mål og, hvor vi - også - deler vores glæder, overvejelser og - næste skridt.

Netværk for livet er for dig, der ønsker mere liv i dit liv OG, som vil følges med andre på din udviklingsvej.

Udvikling skal her forstås som 'at vikle sig ud af tanker og erfaringer' der ikke støtter os i det vi gerne vil. Udvikling er også, skridt for skridt, at finde ud af hvad du gerne vil samt at tage mulige skridt dertil, hvortil du gerne vil.

Få oplysning om næste dato for Netværk for livet en søndag i Fredensborg fra kl. 13.00 til cirka 16.30 ved at skrive til info@birgitmaanestraale.dk

Netværk for livet er for dig, der ønsker et alternativ til 'at være alene' om at have drømme og ønsker for dig selv, dine nære kære og det større fællesskab. Du véd, at du har noget i dig, som vil kunne være til gavn og glæde for dig selv og for mange andre, når blot du bliver set og løftet (lidt) videre.

Netværk for livet er mødestedet for dig og andre, der, skridt for skridt, deler erfaringer og viser mod ved at gøre det.

Verden har brug for positivt fokus !

Vær med til at styrke det !
Deltag i Netværk for livet.

Kriterier for at deltage:

 • Du har lyst til at mødes med og følges med en eller flere andre, der, som du - 'er på vej' til at få det godt, bedre eller endnu bedre
 • Du er allerede (i nogen grad) tilfreds med dig selv og dit liv
 • Du vil gerne udvikle dig og dine talenter yderligere
 • Du har lyst til og mod på at dele dine største visioner, som f.eks. fred i verden, sundhed for alle eller noget andet for dig vigtigt
 • Du har erfaring med at anvende Visualisering, Positive Selvbekræftelser og Positiv Dagbog - eller du vil gerne - igang med - eller igang igen med at anvende disse redskaber
 • Du vil gerne styrkes i din tro på, at det nytter - at styrke - indre ro og klarhed.

Program

Når vi mødes

 • præsenterer vi os ved navn
 • fortæller vi lidt om os selv
 • giver vi en kort introduktion til vores personlige udviklingsrejse og nogle af vores glæder og succeser undervejs
 • fortæller vi om vores ønsker, drømme, visioner og næste skridt mod det vi virkelig gerne vil
 • deler vi vores ønsker og behov for inspiration, redskaber og støtte
 • laver vi aftaler med en eller flere om at mødes igen - hvis vi føler os på bølgelængde eller aktuelt kan hjælpe hinanden til at komme nærmere den eller de ønsker og drømme vi hver især har.

Såfremt der er interesse blandt de aktuelle fremmødte deltagere, fortæller jeg gerne om nogle af mine erfaringer med at anvende Bevidst Positiv Tænkning siden 1985, og: Du må stille spørgsmål inden for feltet: At anvende Bevidst Positiv Tænkning inkl. redskaberne: Listeteknik, Positive Selvbekræftelser, Positiv Dagbog og Katarsisskrivning.

Ønsker du eller andre fremmødte at mødes igen 'med hinanden' laver du og I aftaler herom. Det er ikke et krav, men en mulighed. Bring din kalender.

Idéen med: 'Netværk for livet' er, 'at skabe netværk for livet', at kende nogen, der har fokus på muligheder, løsninger, sundhed og glæde til gavn for os hver især, for hinanden og for andre.

'Livet' kan betyde - liv levet i lang tid - eller det kan betyde: At vi opmuntrer os selv og hinanden til at leve vores liv, så vi selv synes, at der er liv i dem.

Er du interesseret i denne gode mulighed ?

Send dit ja til: info@birgitmaanestraale.dk - nu.
Deltagergebyr: Betaling for forplejning og mødelokale på delebasis. Aktuelt beløb oplyses ved tilmelding og forudbetales til: Reg. nr. 3544. Kontonr. 3544 36 59 67 i Danske Bank.

I rubrikken: Meddelelser: Skriv dit navn + aktuel dato + dit telefonnr.
Send også en e-mail til info@birgitmaanestraale.dk, når du har betalt.

At deltage i Netværk for livet kan være en begyndelse på en spændende og meningsfuld rejse…

Ved at vælge at være med, åbner du en eller flere døre for dig selv og måske møder du en rejsekammerat for livet.

Har du spørgsmål ?
Send dem til mig via info@birgitmaanestraale.dk

NB:
Jeg leder gerne Netværk for livet møder andre steder.
I din by, f.eks.
Pris pr. person: 666 kr.*
* + tillæg for transport og evt. logi.
Kontakt mig for en aftale om dato og tid der passer for dig via info@birgitmaanestraale.dk

Ønsker du svar på spørgsmål ?
Book en gratis 20 minutters samtale via telefon eller Skype ved at skrive forslag til tidspunkter, der passer for dig, til info@birgitmaanestraale.dk.

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.