Og jeg mener hva’ jeg si’r

Introduktion til assertion.

(Programtekst for arrangører):

Med udgangspunkt i Anne Dickson’s bog: Og jeg mener hva’ jeg si’r – introduceres begrebet assertion.
At være assertiv er, at være så klar i hovedet at vi véd, hvad vi selv synes, tænker og mener SAMT at være villig til OG formå at lytte til vores medparts tanker, ideer, meninger m.v.
Målet er at kommunikere balanceret på en måde, hvor de involverede parter oplever at være vindere i kommunikation.
Undervisningen veksler mellem oplæg, illustrative øvelser og erfaringsudveksling.
Er der interesse blandt deltagerne, kan deltagelse i læringsforløb aftales, medbring derfor kalender.
Få indblik i perspektiver for tilfredsstillende og succesfuld kommunikation.

Vær med!

…………………………………………………………..

Varighed: Valgfrit antal moduler af minimum 3 timer. (4 x 3 timer giver mulighed for læring gennem praktiske øvelser.)

Tid: Formiddag. Eftermiddag. Aften.

Sted: I hele Danmark

Deltagerantal: Højst 24 pr. hold.

Honorar i oplysningsforbund: 3 x foredragshonorar for hvert antal 3 timer + transport + kompendier + evt. logi.

Honorar - andre: Efter aftale

For aftaler:
Skriv: birgit.maanestraale@mail.dk eller ring: 29 31 79 01.

Instruktør:
Birgit Månestråle - Jernbanegade 26 - 3480 Fredensborg.

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig hvordan du kan
finde ud af - eller ind til ! - hvad du gerne vil,
samt give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Meget mere om mig

Har du spørgsmål?
Stil dem på min Facebookside!