Hvem har glæde af Coaching In House

Coaching In House er for virksomheder, der betragter støtte til medarbejdernes målsætning og målopnåelse som en investering.

Virksomhedens ledere har erkendt, at ansatte er mennesker og at mennesker har brug for støtte

  • når de ønsker at nå det næste faglige niveau
  • når de står over for nye faglige udfordringer
  • når de står over for mulige konflikter
  • når de ønsker at undgå stress
  • når de ønsker at turde påtage sig (nye) opgaver - igen, efter at have været væk fra arbejdspladsen f.eks. på grund af stress.

I virksomhedens kultur er det naturligt, at modtage støtte gennem efteruddannelse, medarbejdersamtaler og coaching.

Virksomhedens medarbejdere fokuserer på målsætning og optimale måder for målopnåelse.


Mere om Coaching In House
Præsentationsmøder/ Introduktionsworkshop
Coaching In-House - sådan
Priser for Coaching In House
Kontakt mig for en aftale om coaching i den form, der passer for jer, nu.

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.