Hvad er Coaching?

Kort:
Coaching er et ekstra fokus med og fra en neutral person, der støtter dig i at gøre det, du - gerne - vil

så du f.eks. kan

  • blive endnu bedre til det, du allerede er god til eller
  • finde ud af hvad det er, du virkelig gerne vil.

Lidt længere: Coaching er

  • opmærksomhed - din på det du gerne vil - min på dig
  • engagement - dit i dit eget liv - mit på den bedste udgave af dig
  • redskaber til afklaring, målsætning og målopnåelse.

Et målrettet fokus - via samtale, opmærksomhed og åbne spørgsmål, hvor du finder måder, at udfolde dit iboende potentiale samt at finde og virkeliggøre dine inderste ønsker.

Birgit Månestråle

Lad mig vise dig, hvordan du kan finde ud af, hvad du gerne vil, og give dig inspiration og praktiske redskaber til at nå dertil.

Kontaktoplysninger
Vilkår
Priser

Har du spørgsmål?
Ring til mig på 29 31 79 01
eller skriv til info@birgitmaanestraale.dk

På min hjemmeside learndanishwithease.dk kan du læse om undervisning i dansk.